مرور برچسب

حقوقی

انحلال شرکت سهامی

انحلال و تصفیه انحلال شرکت سهامی خود به خود میسر نمی‌شود و باید مجمع عمومی فوق العاده حکم به انحلال بدهد. در واقع ناممکن شدن موضوع شرکت هنگامی که بعد از تشکیل شرکت بوجود آمده باشد، از جهات انحلال شرکت است. در زمانی که شرکت موضوعی را که

اماره قانونی

آیا ایمیل یا پیامک جزء ادله‌ی دادگاه محسوب می‌شوند؟ اماره قانونی در قانون مدنی عبارتند از: اوضاع و احوالی که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود. اماره خود در قانون مدنی به دو بخش تقسیم می‌شود: 1- اماره قضایی 2

تقسیم مال مشترک

تعریف تقسیم در قانون مدنی در این پست به بیان ساده‌تر از آنچه در قانون مدنی در باب تقسیم مال مشترک آمده می‌پردازیم. ابتدا تعریف تقسیم مال مشترک که به عمل جداسازی مال مشترک و در واقع مشخص کردن سهم هر یک از شرکاء، تقسیم می‌گویند. قبل از

مفهوم شرکت در قانون مدنی ایران

شرکت مدنی چیست؟ در لغت شرکت به معنای شریک شدن است. در قانون مدنی واژه‌ای بنام شرکت بیان شده که منظور شرکت در مفهوم تجاری آن نیست و از لحاظی باهم متفاوت می‌باشند. اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی‌ء واحد به نحو اشاعه را شرکت گویند. اشاعه به

شخص حقوقی کیست؟

تعریف شخص حقوقی عبارت شخص حقوقی در مقابل شخص حقیقی قرار دارد. شخص حقیقی در واقع، همان فرد و انسانی است که با زنده به دنیا آمدن دارای شخصیت حقوقی می‌شوند. به این دارا بودن حقوق در قانون اهلیت گفته می‌شود. در مقابل، اشخاص دیگری در جامعه

شرکت سهامی و ویژگی‌های آن

ماهیت شرکت سهامی شرکت سهامی طبق تعریف قانون تجارت ایران، شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده است و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن‌ها است. تقسیم سرمایه به سهام در شرکت سهامی و بر طبق همین تقسیم، محدود بودن

مشخصات شرکت تجاری چیست؟

تشکیل شرکت‌ها ماهیت قراردادی دارد که ممکن است بصورت اساسنامه یا شرکتنامه تنظیم شود. حداقل وجود دو شریک در تمام شرکت‌ها الزامی است. که البته در مورد سهامی عام به بیش از دو شریک اشاره شده است و حداقل پنج شریک لازمه وجود تشکیل شرکت سهامی عام…

اعسار چیست؟

اعسار که در ماده 504 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است: معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود به طور موقت قادر به تادیه آن نیست. به زبان ساده‌تر هنگامی که شخصی از دارایی کافی برخوردار نباشد یا

دادخواست چیست؟

دادخواست یکی از برگ‌های قضایی در دادگاه است و در واقع شکوائیه‌ای است که به مراجع قضایی به صورت نوشتاری یا گفتاری عرضه می‌شود. هنگامی که دادخواستی داریم باید آن را در برگ‌های چاپی مخصوص بنام برگه دادخواست بعمل آوریم. دادخواست باید به زبان…

قیم کیست؟

تعریف حقوقی قیم قیم به کسی گفته می‌شود که از طرف دادگاه برای سرپرستی محجور و نگهداری اموال او در مواردی که ولی خاص (پدر، جد پدری) وجود نداشته باشد، منصوب می‌شود. مادر محجور مادام که شوهر ندارد، برای امر قیمومت با داشتن صلاحیت بر دیگران