معرفی دانشگاه‌های برتر کشور

0

 

با توجه به مقارن شدن با رویداد کنکور و انتخاب دانشگاه از سوی داوطلبان که موضوع بسیار مهم و سرنوشت سازی است، تصمیم گرفتیم در این مطلب به معرفی دانشگاه‌های برتر کشور بپردازیم.

رتبه‌بندی دانشگاه‌های ایران توسط پایگاه استنادی علوم جهان اسلام انجام می‌شود. این رتبه‌بندی مطابق معیارهایی انجام می‌گیرد که توسط وزرای آموزش عالی و تحقیقات علمی کشورهای اسلامی (همچون وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران) تصویب شده‌ است.

در جدول زیر وضعیت ۱۰ دانشگاه برتر جامع نمایش داده شده است:

۱۰ دانشگاه برتر جامع در کشور

رتبه

نام دانشگاه

رتبه

نام دانشگاه

۱

دانشگاه تهران

۶

دانشگاه شهید بهشتی

۲

دانشگاه تربیت مدرس

۷

دانشگاه اصفهان

۳

دانشگاه شیراز

۸

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

۴

دانشگاه فردوسی مشهد

۹

دانشگاه کاشان

۵

دانشگاه تبریز

۱۰

دانشگاه بوعلی سینا

در جدول زیر وضعیت ۱۰ دانشگاه برتر پزشکی در سطح کشور نمایش داده شده است:

۱۰ دانشگاه برتر پزشکی درکشور

رتبه

نام دانشگاه

رتبه

نام دانشگاه

۱

دانشگاه علوم پزشکی تهران

۶

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

۲

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

۷

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

۳

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

۸

دانشگاه علوم پزشکی ایران

۴

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

۹

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

۵

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

۱۰

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

در جدول زیر وضعیت ۱۰ دانشگاه برتر صنعتی در سطح کشور نمایش داده شده است:

۱۰ دانشگاه برتر صنعتی در کشور

رتبه

نام دانشگاه

رتبه

نام دانشگاه

۱

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۶

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

۲

دانشگاه صنعتی شریف

۷

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

۳

دانشگاه علم و صنعت ایران

۸

دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان

۴

دانشگاه صنعتی اصفهان

۹

دانشگاه صنعتی شیراز

۵

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

۱۰

دانشگاه صنعتی سهند

سازمان بین المللی دانشگاهیان برای همه داوطلبان کنکور سراسری آرزوی موفقیت و پیشرفت در تمامی سطوح زندگی را دارد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.