فرآیند فارغ التحصیل شدن

0

فارغ التحصیل به کسی گفته می‌شود که تمام واحدهای درسی رشتۀ تحصیلی معینی را طبق اصول و ضوابط دانشگاهی و با موفقیت گذرانده باشد.

اتمام تحصیل در سنوات مجاز یا تمدید سنوات

اگر جزو دانشجویانی هستید که طی هفت نیم سال دروس را گذرانده‌اید، باید حداکثر پس از سه ماه برای انجام امور دانش آموختگی و تسویه حساب به دانشگاه مراجعه کنید. در غیر این صورت، وضعیت تحصیلی‌تان از حالت جاری به راکد تغییر یافته و برای ثبت درخواست تسویه حساب مشمول پرداخت هزینه خواهید شد. پس اگر در سنوات مجاز و عادی واحدهای درسی به پایان رسید، بهتر است هرچه زودتر پیگیر امور فارغ التحصیلی باشید.

مراحل فراغت از تحصیل

اولین مرحله ارسال درخواست اینترنتی تسویه حساب از طریق پرتال دانشجویی و بارگذاری مدارک تعیین شده است.

بلافاصله، کتاب‌های امانتی برگردانده شود.

کارت دانشجویی را به کارشناس گروه تحویل دهید.

همچنین، تمام کارهایی که منوط به حضورتان در دانشکده است؛ انجام شود.

هرچند با انجام این امور، فارغ از حضور در دانشگاه نیستید اما به روند کار تسریع خواهد بخشید.

پله پله تا دریافت مدرک

ابتدا پرونده تحصیلی باید توسط مدیرگروه تأیید شود. دو مرحله ابتدایی مربوط به دانشکده است. هرچند، مراحل سیستمی هستند اما از طریق تماس تلفنی زودتر پیگیر روند بررسی کار باشید؛ مخصوصأ اگر دانشجوی بومی نیستید و خوابگاهی بودید. بعد از آن، تسویه حساب با خوابگاه (اگر خوابگاه ساکن بودید)، امور تغذیه (اگر از غذای سلف استفاده می‌کردید)، امور وام و حسابداری آغاز می‌شود.

اخذ گواهی موقت یا دانشنامه

بعد از مراجعه به حسابداری، عمومأ برای پرداخت هزینه دروس معرفی به استاد و دیگر امور مالی، نامۀ فراغت از تحصیل صادر می‌شود و باید به ادارۀ آموزش دانشگاه رجوع کنید تا گواهینامۀ موقت فارغ التحصیل شدنتان را دریافت نمایید. بدیهی است صدور گواهی دانشنامه مستلزم تسویه حساب کامل اعم از وام‌های دانشجویی است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.