بیان مساله تحقیق

0

پس از بیان موضوع تحقیق بایستی مشکل یا مساله تحقیق را بیان کنیم:

  • بیان مساله با یک سوال یا پرسش آغاز می‌شود و به آن پرسش آغازین گفته می‌شود.
  • یک سوال تحقیق عبارتست از یک بیانیه درباره‌ی رابطه مورد انتظار ما بین متغیرها و دلالت بر امکان‌پذیر بودن یک آزمون تجربی دارد.
  • یک پرسش آغازین خوب باید ”عملی“ باشد.

یک بیان مسئله خوب اطلاعات زیر را در بر دارد:

  • اهمیت مسئله
  • محدود شدگی مساله در یک حوزه تخصصی
  • اطلاعات کلی درباره تحقیقات انجام شده و ابعاد کار آن ها
  • چارچوبی برای ارائه نتایج تحقیق (ذهنیت خروجی تحقیق)
  • قلمروهای مورد نظر محقق برای بهبود (ارزش افزوده)

 

در صورتی که مساله تحقیق خود را به خوبی و روشنی بیان کنید، نخست راه خود را روشن ساخته اید. در ادامه روند تحقیق، به خوبی می دانید که چه چیزی را باید مورد بررسی قرار دهید. دوم آنکه مخاطب شما نیز به اهمیت مساله واقف می شود.

ممکن است مساله تحقیق از نظر شما، یک مشکل آشکار و واضح باشد، اما ضروری است این آگاهی به مخاطب هم انتقال پیدا کند.

همچنین، از پرداختن به یک مساله در حوزه های مختلف خودداری کنید. ممکن است تخصص و توان لازم برای آن را نداشته باشید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.