دانستنی‌هایی برای ترم اولی‌ها

0

دانستنی‌هایی هست که شاید تا ترم آخرم ازش بی اطلاع بمونید! پس همین حالا این پست رو چک کن و گوشه ذهنت داشته باشش.

منع تحصیل همزمان

۱- دانشجو به صورت همزمان حق نام نویسی و ادامه تحصیل در بیش از یک رشته در یک یا چند دانشگاه یا موسسه آموزش عالی (تمام وقت یا پاره وقت) را ندارد و در صورت تخلف، از ادامه تحصیل بازمانده و سوابق تحصیلی وی باطل اعلام می‌شود و دانشجو موظف به پرداخت هزینه انصراف خواهد بود.

۲- دانشجو پس از ثبت نام و شروع به تحصیل حق انصراف جهت شرکت در آزمون های دانشگاه یا موسسات آموزش عالی دیگر را ندارد. (حتی در صورت قبولی) چرا که برای هر دانشجو در هر مقطع فقط یک بار معافیت تحصیلی از سوی سازمان وظیفه عمومی صادر می‌گردد.

۳- کسانی که در آزمون دانشگاه‌ها پذیرفته می‌شوند تنها در صورتی حق ثبت نام دارند که مدرک دیپلم خود را اخذ نموده و ارائه نمایند. در غیر این صورت حداکثر یک نیمسال جهت ارائه مدرک دیپلم به ایشان مرخصی تحصیلی اعطا می‌شود.

تعداد واحد های درسی

۴- تعداد واحدهای انتخابی در یک نیمسال تحصیلی نباید از ۱۲ واحد کمتر و از ۲۰ واحد بیشتر باشد.

۵- دانشجویی که در یک ترم مشروط گردد (کسب معدل زیر ۱۲) در ترم بعد حق انتخاب بیش از ۱۴ واحد درسی را نخواهد داشت.

۶- در مواردی که برای دانشجو حداکثر ۲۴ واحد درسی باقی مانده باشد حتی اگر در ترم قبل مشروط شده باشد می‌تواند تمام واحدهای درسی باقی مانده را (ولو این که در بین آن ها دروس پیش نیاز وجود داشته باشد) در یک نیمسال انتخاب کند.

۷- تعداد مجاز واحدهای انتخابی در ترم تابستان ۶ واحد است. در صورتی که برای دانشجو فقط ۷ واحد درسی باقی مانده باشد در ترم تابستان می‌تواند برای فراغت از تحصیل ۷ واحد درسی را ثبت نام کند.

۸- اگر معدل نمرات دانشجو در یک نیمسال ۱۷ یا بیشتر باشد برای ترم بعدی می‌تواند تا ۲۴ واحد درسی انتخاب نماید.

۹- دانشجویانی که حداقل ۵۰ واحد درسی را گذرانده باشند مجاز به اخذ واحد کارآموزی هستند.

۱۰- در صورت اخذ واحد کارآموزی در یک ترم، دانشجو تنها مجاز به انتخاب ۱۴ واحد درسی دیگر است.

۱۱- در ترم تابستان دانشجو می‌تواند علاوه بر کارآموزی ۴ واحد درسی دیگر را نیز اخذ کند.

۱۲- چنانچه دانشجو در یک ترم واحد کارآموزی یا پروژه را اخذ نماید حداکثر تا پایان امتحانات همان ترم موظف است با ارائه گزارش آن به استاد راهنما و واحد پژوهش نمره آن را اخذ نماید. در غیر این صورت این دروس ناتمام اعلام شده و دانشجو موظف است درس را در ترم بعد اخذ نماید و مجدداً برای آن شهریه بپردازد.

۱۳- دانشجو موظف است حداکثر یک هفته پس از انتخاب واحد پس از تسویه حساب با امور دانشجویی پرینت دریافت نماید و در صورت وجود مشکل بلافاصله به آموزش اطلاع دهد. در غیر این صورت مسئولیت آن به عهده دانشجو است.

۱۴- در صورتی که دانشجو کارآموزی را در ترم آخر اخذ نماید می تواند علاوه بر آن تا ۲۲ واحد درسی دیگر را نیز اخذ نماید.

۱۵- دانشجوی ترم آخر به دانشجویی اطلاق می شود که حداکثر ۲۴ واحد درسی برایش باقی مانده باشد.

درس معرفی به استاد

۱۶- در ضورتی که، برای دانشجو جهت فراغت از تحصیل حداکثر دو درس نظری به ارزش حداکثر ۴ واحد باقی مانده باشد می‌تواند آن‌ها را به صورت معرفی با استاد و خارج از تقویم دانشگاهی اخذ نماید. و با هماهنگی استاد حداکثر تا یک ماه پس از اخذ درس، بدون شرکت در کلاس می‌تواند امتحان دهد. در صورت عدم موفقیت، نمره آن درس منظور نخواهد شد و بدون انتخاب واحد مجدد می‌تواند با  دانشجویان همان درس در پایان همان نیمسال امتحان دهد.

۱۷- اگر دانشجویی از یک درس (تئوری- عملی) نمره قبولی کسب نکرده باشد می‎تواند آن درس را به صورت معرفی به استاد دریافت و بگذراند.

۱۸- اخذ دروسی که فقط واحد عملی دارند به صورت معرفی به استاد امکان پذیر نیست.(حتی اگر این درس را قبلاً نیز اخذ نموده و نمره قبولی کسب نکرده باشند.)

۱۹- ارائه درس با معرفی به استاد در صورتی امکان پذیر است که سقف مجاز سنوات تحصیلی دانشجو تمام نشده باشد.

۲۰- شهریه اخذ دروس معرفی به استاد عبارت است از: پرداخت نصف شهریه ثابت + شهریه متغیر درس مورد نظر

انتخاب همزمان دروس پیش نیاز

۲۱- در صورتی که دانشجو از یک یا چند درس پیش نیاز نمره قبولی کسب ننماید یا آن‌ها را حذف نموده باشد، می‌تواند آن درس یا دروس را با دروس وابسته در نیمسال‌های بعد انتخاب نماید ولی در صورت اخذ همزمان چنانچه نتواند در درس پیش نیاز نمره قبولی اخذ نماید یا آن را حذف کند درس وابسته نیز حذف می گردد. (حتی در صورت قبولی درس وابسته).

حداکثر مدت مجاز تحصیل

۲۲- حداکثر مدت مجاز تحصیل دانشجویان تمام وقت در مقطع کاردانی ۳ سال است.

۲۳- سنوات مجاز تحصیل (۶ ترم) برای دانشجویان مشمول به هیچ وجه قابل تمدید نیست. اما دانشجویانی که دارای کارت پایان خدمت یا معافیت دائم باشند یک نیمسال (یک ترم) ارفاقی به آن‌ها تعلق خواهد گرفت.

۲۴- دانشجویانی که به هر دلیل در سقف مجاز سنوات تحصیل نتوانند دروس دوره کاردانی را به اتمام برسانند اخراج آموزشی شده و بلافاصله به معاونت وظیفه عمومی معرفی می گردند. همچنین برای ایشان هیچ گونه مدرکی صادر نمی گردد.

حضور و غیاب دانشجویان

۲۵- غیبت دانشجو بیش از ۳ جلسه در هر درس موجب حذف آن درس می گردد. (شایان ذکر است شهریه آن درس مسترد نخواهد شد).

۲۶- غیبت در جلسه امتحان هر درس موجب حذف آن درس خواهد شد. (شهریه درس مسترد نخواهد شد.)

۲۷- اگر تعداد غیبت در جلسات امتحان بیش از ۳ درس باشد ۳ درس اول حذف می‌شوند. ولی برای بقیه دروس نمره صفر منظور خواهد شد.

۲۸- برای درسی که واحدهای تئوری – عملی دارند در صورتی که دانشجو در جلسه امتحان شرکت نکند درس مورد نظر حذف خواهد شد و نمره بخش عملی بلا اثر خواهد بود.

شرایط مشروطی و اخراجی

۲۹- اگر دانشجو در دو نیمسال (اعم از متوالی یا متناوب) مشروط شود اخراج آموزشی تلقی می گردد.

۳۰- در صورتی که دانشجو دو ترم مشروط شده باشد اما معدل کل او حداقل ۱۰ باشد با اخذ تعهد یک ترم دیگر به او فرصت داده خواهد شد.

۳۱- در ترم ارفاقی معدل کل و معدل ترمی باید بیشتر از ۱۱ باشد. در غیر این صورت حق ادامه تحصیل از دانشجو سلب می شود (اخراج آموزشی).

مرخصی تحصیلی

۳۲- دانشجو می تواند در دوره کاردانی حداکثر دو ترم تقاضای مرخصی تحصیلی داشته باشد.

۳۳- تقاضای استفاده از مرخصی تحصیلی حتماً باید یک ماه قبل از شروع ترم جدید تحویل امور آموزش گردد و پاسخ به درخواست حداکثر تا یک هفته بعد به دانشجو اعلام خواهد شد.

۳۴- مرخصی تحصیلی جزو سنوات دانشجو محسوب می‌شود.

۳۵- در صورتی با درخواست مرخصی دانشجو موافقت می‌شود که دانشجو از نظر گذراندن بقیه دروس دچار مشکل نگردد.

۳۶- اعطای مرخصی به دلیل عدم اخذ مدرک دیپلم از نوع « بدون سنوات» بوده و جزو سقف مجاز سنوات تحصیلی محسوب نخواهد شد.

۳۷- اعطای هر نوع مرخصی تحصیلی مشمول پرداخت شهریه ثابت خواهد بود.

انصراف از تحصیل

۳۸- دانشجو در صورت تمایل می‌تواند درخواست انصراف از تحصیل نماید.

۳۹- دانشجویی که درخواست انصراف از تحصیل می‌کند باید هزینه انصراف را بپردازد (هزینه انصراف عبارت است از پرداخت نصف شهریه ثابت تعداد ترم های باقی مانده تا انتهای تحصیل.)

۴۰- دانشجوی انصرافی می تواند به فاصله ۳ ماه انصراف خود را پس بگیرد در غیر این صورت، واحد حکم انصراف را صادر و به دانشجو ابلاغ می نماید.

۴۱- پس از صدور حکم انصراف، تقاضای بازگشت به تحصیل به هیچ وجه امکان پذیر نیست. در صورت مشمول بودن دانشجو، واحد پس از صدور حکم بلافاصله مراتب را به اداره وظیفه عمومی اعلام می‌نماید.

۴۲- ترک تحصیل یا عدم مراجعه دانشجو در یک نیمسال، انصراف از تحصیل محسوب می‌شود و دانشجوی منصرف حق ادامه تحصیل نخواهد داشت.

۴۳- در صورتی که دانشجو قبل از شروع ترم سوم درخواست انصراف نماید هزینه انصراف به او تعلق نمی گیرد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.