وبلاگ سازمان بین المللی دانشگاهیان
رد و یا پذیرش مقالات isi

علت عدم پذیرش یک مقاله و رتبه بندی مقالات

بهترین زمان برای یک سردبیر، زمانی است که وی نامه پذیرش یک مقاله را امضاء می‌نماید.

امضای مجوز چاپ یک مقاله به این معنی است که تمامی زحمات، تلاش و بودجه‌ای که پژوهشگران برای انجام کار تحقیقاتی خود و نگارش مقاله حاصل از آن صرف نموده‌اند، بالاخره به نتیجه رسیده است. از طرف دیگر نیز، تمام زحمات تیم سردبیری، کارشناسان و داوران مجله در بررسی و تصحیح همان مقاله بالاخره به بار نشسته است.

  اما بدترین زمان برای یک سردبیر، زمانی نیست که می‌خواهد نامه عدم پذیرش یک مقاله را امضاء کند!

اما امضاء نامه عدم پذیرش  به این معنی نیست که تمامی زحماتی که در پاراگراف پیشین به آن اشاره شد از بین رفته است، بلکه به معنی آن است که با توجه به شرایط فعلی، مقاله مورد نظر مناسب چاپ در مجله مربوطه نمی‌باشد. بنابراین، مقاله ممکن است پس از انجام تصحیحات و تغییراتی در یک مجله مناسب دیگر به چاپ برسد.

  آمار موجود نشان می‌دهد که ۶۲ درصد مقالات چاپ شده در تاریخچه بررسی خود، حداقل سابقه یک بار رد شدن را داشته‌اند!  همچنین، از سویی دیگر جمع‌بندی نتایج برخی از مطالعات دیگر نشان می‌دهد که حداقل ۵۰درصد مقالات رد شده توسط برخی از نشریات، ظرف میانگین دو سال آینده در مجلات دیگری به چاپ رسیده‌اند.

  از همین رو، نویسندگانی که نامه عدم پذیرش یک‌مقاله را دریافت می‌نمایند، اگرچه ممکن است دچار یأس و ناامیدی گردند، اما باید بدانند این به معنای پایان راه نیست. در صورتی که مطالعه آن‌ها از متدولوژی مناسبی برخوردار باشد می‌توانند به چاپ مقاله‌ی خود در یک مجله دیگر امیدوار باشند.

به طور کلی دلایل رد شدن یک مقاله بسیار زیاد است.

ممکن است با موضوع مجله مرتبط نباشد، مشکلات اخلاقی داشته باشد و…

اما آمارها نشان می‌دهد در ۷۰ درصد موارد، علت عدم پذیرش یک مقاله، نه به خاطر فقدان کیفیت علمی آن، بلکه به خاطر عدم رعایت برخی اصول نگارشی یا ویرایشی بوده و مواردی همچون:

۱️⃣ نمونه‌گیری نامناسب
۲️⃣ عدم ذکر صحیح ارقام آماری
۳️⃣ فقدان بحث و پرداختن به نتایج
۴️⃣ عدم تبیین زمینه اصلی تحقیق
۵️⃣ چکیده های خیلی کوتاه و خیلی بلند
۶️⃣ عدم ارتباط موضوع مقاله با رویکرد نشریه
۷️⃣ عدم رعایت اصول مقاله نویسی مورد نظر نشریه
۸️⃣ ابهام در موضوع مقاله و وجود تعداد زیاد مقالات مشابه پیشین
۹️⃣ و بی‌دقتی در تهیه متن (غلط تایپی، اشتباهات نگارشی) می‌باشد.

 البته لازم به ذکر است مقالاتی هم که پذیرفته می‌شوند به ترتیب زیر از لحاظ اعتبار رتبه بندی می‌شوند و امتیاز دارند:

مقالات مجلات ISI
مقالات مجلات Isc
مقالات مجلات علمی-پژوهشی
مقالات مجلات علمی تخصصی
مقالات مجلات علمی مروری
مقالات همایش‌های بین المللی
مقالات همایش‌های ملی
مقالات همایش‌های منطقه ای
مقالات سیمیناری

 

روابط عمومی سازمان بین المللی دانشگاهیان

اضافه کردن نظر