وبلاگ سازمان بین المللی دانشگاهیان
رویدادهای آموزشی مشترک سال ۱۳۹۷

رویدادهای آموزشی مشترک سال ۱۳۹۷

 

رویدادهای آموزشی مشترک سال ۱۳۹۷ «سازمان بین المللی دانشگاهیان» و «کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران»

محمدرضا شمشیرگر

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی (خط مشی گذاری عمومی) دانشگاه تهران
عضو سازمان بین المللی دانشگاهیان

اضافه کردن نظر