مرور

ویدئو

انتخاب مسیر شغلی

انتخاب مسیر شغلی ، یکی از مهمترین تصمیمات زندگی هر فردی است. در بخش مهارت های شغلی به این موضوع پرداخته ایم. در این رابطه، نوشته انتخاب شغل مناسب را هم بخوانید! حرف دیگران حرف دیگران را گوش کنیم یا نه؟ بستگی دارد این دیگران چه کسی…

وقتی حساب می کنم این ترم مشروط می شم

مشروطی! مشروط شدن در دانشگاه یکی از بدترین اتفاقاتی است که ممکن است بیفتد. به دلیل درس نخواندن یا حوادث پیش بینی پذیر و پیش بینی ناپذیر! واکنش در برابر مشروطی را ببینید. معدل پایین تر از 12 در دوره کارشناسی و پایین تر از 14 در دوره…

شیوه ورود به دانشگاه !

بعضی ها برای ورود به دانشگاه از راه آن وارد نمی شوند و تلاش بیهود ای می کنند! در این انیمیشن کوتاه، نوع تلاش این افراد به تصویر کشیده شده است. پشت کنکوری این روزها ورود به دانشگاه واقعاً کار سختی نیست! اگر مقایسه کنید با زمانی که یک و…

دانشجو در دوران امتحانات

روزهای سخت! دوران امتحانات روزهای سختی است! تمام آنچه باید در یک ترم به صورت عادی آموخته می شد، بعضاً یکجا در شب امتحان فراگرفته می شود! آیا می خواهید این روزهای سخت را آسان کنید؟ بعضی ها را شنیده اید و اینجا تکرار می کنیم. بعضی نکات…

فرایند پژوهش علمی

در فرایند پژوهش علمی ، می توان 12 گام به شرح ذیل تعریف کرد: 1- انتخاب موضوع تحقیق 2- بیان مساله 3- پیشینه تحقیق 4- بیان گزاره‌های مساله (هدف/ فرضیه/سوال) 5- مشخص کردن متغیرها و مقیاس سنجش آنها 6- تعیین ابزار اندازه گیری…