برچسب:

“مگه جته اخه”

بازم من و خاطرات ترم یک لیسانس اخ اخ... یاد اون روز کذایی که می‌خوام براتون ازش بگم و باز خودمو ببرم به اون روزا بخیر... یادمه ترم 1 لیسانس بودیم و امتحان میان‌ترم ریاضی 1داشتیم. از قضا دکتر شهیدزاده (همون استادی که من بهش گفته بودم…

پیشنهاد ویژه برای تعطیلات بین ترم

بعد از این همه درس خوندن و امتحان دادن می‌خوام که چند روزی رو استراحت کنم و تعطیلات خوشی رو سپری کنم... دوست دارم با همه‌ی دوستام چه دانشگاهی و چه غیر دانشگاهی، این چند روز رو برم بیرون و خوش باشم. اما خوب اگه هر روزم بخوام برم  تفریح…