“مگه جته اخه”

بازم من و خاطرات ترم یک لیسانس اخ اخ... یاد اون روز کذایی که می‌خوام براتون ازش بگم و باز خودمو ببرم به اون روزا بخیر... یادمه ترم 1 لیسانس بودیم و امتحان میان‌ترم ریاضی 1داشتیم. از قضا دکتر شهیدزاده (همون استادی که من بهش گفته بودم…

” استاد ضد ضربه س”

ترم 1 لیسانس بودم ... ترم 1لیسانس بودم و هنوز تو حال و هوای مدرسه و نوجوونی و البته ضد ضربه !! هنوز مثه قدیماا صندلی جلو می‌نشستم و  با کلی خودکار رنگی جزوه می‌نوشتم! آخ آخ اون روز کذایی رو که می‌خوام ازش بگم ریاضی 1 داشتیم و از قضا…

” بازم شما اومدین دفاع

ترم چهارم بود و بازار دفاعیه دوستان داغ داغ تنوری !!!!!!!!!!!!!!!!!!! با دوستامون که از قضا خیییییلی اکتیو و بیش‌فعال بودیم طی یه تصمیم قرار شد هممممه ی جلسات دفاعیه رو شرکت کنیم!!! کار سختی بود اما خب کار برا ما نشد نداره? تو چندتا از…