بورس شغل دوم اما درآمد اول

عرضه‌ی اولیه یعنی سهام یک شرکت برای اولین بار در بورس عرضه می‌شود. در واقع به روز اول عرضه‌ی سهام یک شرکت اصطلاحا "عرضه‌ی اولیه" گفته می‌شود. این به این معنا نیست که یک شرکت تازه تاسیس است بلکه بدان معناست که به تازگی اجازه‌ی خرید و فروش…