صنعت چرم تبریز و توریسم تجاری

یکی از انواع شاخه‌های گردشگری، که حداقل در متون توسعه گردشگری ایران بدان کم‌تر پرداخته شده‌است، گردشگری بازرگانی ( توریسم تجاری ) یا Business Tourism است. به طور خلاصه، گردشگری بازرگانی شامل سفر‌های تجاری است که با منظور، رایزنی و مذاکرات،

برنامه‌ریزی گردشگری شهری، و درس هایی که باید از ویَن آموخت!

پیش از پرداختن به برنامه‌ریزی گردشگری شهری وین باید اینگونه شروع کرد که شهر ویَن برای علاقه‌مندان به موسیقی کلاسیک، یک بهشت واقعی به شمار می‌آید. وین که اغلب تحت عنوان پایتخت موسیقی کلاسیک جهان هم شهرت دارد، برای کسانی که خود را دوستدار