مروری بر زبان انگلیسی(آپاستروف )

0

ساختار آپاستروف (Apostrophe + s)

در این ساختار زبان انگلیسی، یعنی ساختار آپاستروف اس، باید توجه کنیم که مالک حتما باید انسان یا حیوان باشد و یا به عبارتی دیگر مالک جاندار باشد. برای مثال :

کلاه زنانه. a hat for a woman =) A woman ‘s hat )

صاحب کلاه حاندار است.

دختر آقای کارتر Mr Carter ‘s daughter

آقای کارترز جاندار است.

بنابر این در جمله می‌نویسیم:

نام خواهر تام چیست؟ what ‘s Tom’s sister’s name

این ساختار غلط است —— Not the name of the sister of Tom

هنگامی که برای جمع می‌خواهیم از s’ استفاده کنیم، (آپاستروف) را به تنهایی و بعد از اسم جمع استفاده می‌کنیم. برای مثال:

اتاق خواهران من. their room =) My sisters’ room )

خانه کارترها. (The Carters’ house ( = their house – Mr and Mrs carter

یا ممکن است بخواهیم s’ را در بیشتر از یک نفر ولی با آوردن دو اسم استفاده کنیم. در این مورد مانند مثال مفرد آپاستروف اس را به کار میبریم. برایمثال :

جک و صوفی باهم ازدواج کردند. Jack and Sophi’s wedding

و یا در مثال قبل می‌توان نوشت : خانه‌ی آقا و خانم کارتر. Mr and Mrs Carter’s house

برای اسامی اماکن

برای اسامی اماکن می‌توان از s’ استفاده کرد.

مثال : جمعیت جهان. The world ‘s population

بزرگترین شهر ایتالیا. Italy ‘s largest city

برای اصطلاحات زمانی

مثال :

جلسه هفته آینده کنسل شده است. Next week ‘s meeting has been cancelled

در واقع می‌توان روزهای هفته را نیز شامل حال این مثال‌ها دانست.

جلسه فردا، دیروز، امروز،.. Tomorrow ‘s, yesterday ‘s, today ‘s meeting

s’ میتواند بدون اسم پس از خود بکار رود

مثال :این کتاب من نیست، آن مال خواهرم است. This isn’t my book, it is my sister’s

در اینجا مشاهده می‌شود که با آمدن s’ کلمه book حذف شده است.

برای مطالعه سایر موارد آموزشی کلیک نمایید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.