برگزاری ژورنال کلاب توسط انجمن علمی سلول های بنیادی کشور

0
سازمان بین االملی دانشگاهیان
سازمان بین االملی دانشگاهیان
دانشگاه شاهد
دانشگاه شاهد

ژورنال کلاب توسط انجمن علمی سلول های بنیادی دانشگاه شاهد برگزار شد.

 

 

انجمن علمی سلول های بنیادی دانشگاه شاهد از تاریخ ۲۸ تیر ماه ۱۳۹۷ به برگزاری جلسات ژورنال کلاب اقدام کرد.

 

برگزاری انجمن علمی سلول های بنیادی دانشگاه شاهد از تاریخ ۲۸ تیر ماه ۱۳۹۷ به همت دانشجویان به برگزاری جلسات ژورنال کلاب در ۵ شنبه هر هفته اقدام کرد، این جلسات کاملا با مدیریت خود دانشجویان و با همکاری آنان در جهت ایجاد فرصتی جهت بهره برداری از مقالات علمی اداره می شود.

ژورنال کلاب
ژورنال کلاب

این رویداد با هدف آگاهی از جدیدترین و مهم ترین دستاوردهای علمی و همچنین ارتقاء مهارت های ارزیابی نقدانه مقالات برگزار می گردند.

گروه هدف، دانشجویان پزشکی، بیوتکنولوژی و زیست شناسی سلولی مولکولی دانشگاه شاهد هستند که در نظر دارند با شرکت در  این جلسات به افزایش آگاهی خود در مورد طرح های پژوهشی کمک نمایند.

انجمن های علمی دانشجویی به منزله موتور محرک دانشگاه ها

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.