اصطلاحات انگلیسی مربوط به مالکیت فکری

0

۱- مالکیت فکری یا Intellectual property

مالکیت فکری همانطور که از اسم آن پیداست به فکر و اندیشه شخص مرتبط می‌شود.

Ownership of inventions or ideas (such as the rights of creators), property resulting from the work of a person ‘s intellect or mind

معنی صریح جمله بالا: مالکیت ابداعات یا ایده‌ها (مانند حقوق سازندگان)، مالی که در نتیجه کار فکری یا ذهنی شخص بوجود آمده است.

۲- حق اختراع یا patent

Patent is a set of exclusive rights granted by state (national governmen) to an inventor or their assignee for a limited period of time in exchange for a public disclosure of an invention.

معنی : حق اختراع در واقع مجموعه ای از حقوق انحصاری اعطا شده توسط حکومت (دولت ملی) به یک مخترع یا نماینده او، برای مدت زمانی محدود در ازای یک اختراع است.

۳- علامت تجاری یا Trademark

علامت تجاری در ایران، شامل لوگو یا برند می‌شود و در واقع آن محصول یا تولید مورد نظر، با نام مخصوص شناخته می‌شود. در جمله زیر به تعریف علامت تجاری توجه کنید.

Trademark is a mark on goods that distinguishes those goods, from goods of competitors.

علامت تجاری، علامتی بر روی کالا است که آن‌ها را از کالاهای رقبا متمایز می‌کند.

۴- حق انحصاری یا Exclusive right

Right given by the government to persons to permit or disallow other people from taking specific actions

حق انحصاری، حقی است که بوسیله دولت جهت انجام کاری به اشخاص اعطا می‌شود یا گروهی را از انجام عمل خاصی منع می‌کند.

۵- کپی رایت یا Copyright

The exclusive right of reproduce or authorize others to artistic, dramatic literally or musical words, is called copyright

این حق بنام حق طبع نیز نامیده می‌شود و برای نسخه برداری یا اجازه دادن به دیگران برای نسخه برداری از کارهای هنری، نمایشی، ادبی یا موسیقی کپی رایت (حق طبع) نام دارد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.