آدرس و مسیر های دسترسی به دانشگاه‌های مهم تهران

4

یکی از معضلات ابرشهرهایی مثل تهران، مسئله ی جابجا شدن و پیدا کردن آدرس اماکن در شهر هست.

مشکلی که میشه با شناخت مسیرها، امکانات حمل و نقل عمومی و همینطور اطلاع از ساعات پیک ترافیک اون رو مدیریت کرد. برای دانشجویانی که قرار هست از ابتدای سال تحصیلی مقیم تهران بشن اولین چالش، چالش دسترسی به مراکز تحصیلی مورد نظر هست. شاید با دانستن آنچه در ادامه این مطلب مطالعه می‌کنید، راحت تر و سریع‌تر و حتی ارزانتر به آدرس   برسید.

                                                         

آدرس و مسیر رسیدن به دانشگاه

میدان انقلاب (دانشگاه تهران)                                        

آدرس و مسیر دسترسی از ترمینال جنوب

 • مترو پایانه جنوب به سمت تجریش – ایستگاه دروازه دولت – تعویض خط – خط ۴ به سمت ارم سبز – ایستگاه میدان انقلاب
 • پایانه اتوبوسرانی – اتوبوس به مقصد میدان انقلاب
 • بی آر تی خط ۴ (پایانه جنوب – پارک وی) – ایستگاه توحید – تعویض خط – خط (آزادی – تهرانپارس)۱ به سمت تهارنپارس – ایستگاه میدان انقلاب اسلامی (با وجود مترو این مسیر چندان مورد پیشنهاد نیست)

آدرس و مسیر دسترسی از پایانه غرب

 • مترو پایانه آزادی به سمت کلاهدوز- ایستگاه میدان انقلاب اسلامی
 • سامانه اتوبوس تندورو (بی آر تی) خط ۱ به سمت تهرانپارس – ایستگاه میدان انقلاب اسلامی

 

آدرس و مسیر دسترسی از پایانه شرق

 • سامانه اتوبوس تندورو (بی آر تی) خط ۱ به سمت آزادی – ایستگاه میدان انقلاب اسلامی
 • مترو تهرانپارس (دسترسی از طریق پایانه تاکسی ) – به سمت صادقیه – تعویض خط در ایستگاه دروازه شمیران به سمت ارم سبز- ایستگاه میدان انقلاب اسلامی

آدرس و مسیر دسترسی از میدان راه آهن

 • پایانه اتوبوسرانی معین – اتوبوس شهرک والفجر – ایستگاه میدان انقلاب اسلامی
 • مترو میدان راه آهن – به سمت قائم – ایستگاه تئاتر شهر – تعویض خط به سمت ارم سبز – ایستگاه میدان انقلاب اسلامی
 • پایانه تاکسی – میدان انقلاب اسلامی

 

 

آدرس و مسیر رسیدن به دانشگاه

      دانشگاه شریف

آدرس و مسیر دسترسی از پایانه جنوب

 • مترو پایانه جنوب به سمت تجریش – ایستگاه امام خمینی – تعویض خط – خط ۲ به سمت صادقیه – ایستگاه دانشگاه شریف
 • مترو پایانه جنوب به سمت تجریش – ایستگاه دروازه دولت – تعویض خط – خط ۴ به سمت ارم سبز – ایستگاه دکتر حبیب اله
 • سامانه اتوبوس های تندرو (بی آر تی) – خط ۴ به سمت پارک وی – ایستگاه توحید – خط ۴ به سمت آزادی – ایستگاه دانشگاه شریف

آدرس و مسیر دسترسی ازپایانه غرب (میدان آزادی)

 • مترو ایستگاه میدان آزادی – به سمت کلاهدوز – ایستگاه دکتر حبیب الله
 • سامانه اتوبوس تندرو (بی آر تی) – خط ۱ به سمت تهرانپارس – ایستگاه دانشگاه شریف

آدرس و مسیر دسترسی از پایانه شرق

 • سامانه اتوبوس تندورو (بی آر تی) خط ۱ به سمت آزادی – ایستگاه دانشگاه شریف
 • مترو تهرانپارس (دسترسی از طریق پایانه تاکسی ) – به سمت صادقیه – ایستگاه دانشگاه شریف

 

آدرس و مسیر دسترسی از میدان راه آهن

 • مترو میدان راه آهن – به سمت قائم – ایستگاه تئاتر شهر – تعویض خط به سمت ارم سبز – ایستگاه دکتر حبیب الله

 

 • بی آر تی خط میدان راه آهن تجریش – ایستگاه تئاتر شهر – تعویض خط به سمت میدان آزادی – ایستگاه دانشگاه شریف

 

 

 

آدرس و مسیر رسیدن به دانشگاه

دانشگاه شهید بهشتی

آدرس و مسیر دسترسی از پایانه جنوب

 

 • مترو پایانه جنوب به سمت ایستگاه تجریش – ایستگاه تجریش – تاکسی تجریش دانشگاه شهید بهشتی
 • سامانه اتوبوس تندرو خط ۴ – پایانه افشار (پارک وی) – اتوبوس خط پایانه افشار میدان ولنجک – ایستگاه دانشگاه

شهید بهشتی

 

آدرس و مسیر دسترسی از پایانه غرب (میدان آزادی)

 • مترو میدان آزادی به سمت کلاهدوز – تعویض خط در ایستگاه درازه دولت به سمت تجریش – ایستگاه تجریش – تاکسی دانشگاه شهید بهشتی

 

 • بی آر تی خط ۱ به سمت تهران پارس – ایستگاه توحید – تعویض خط به سمت پایانه افشار – پایانه افشار – اتوبوس خط پابانه افشار میدان ولنجک – ایستگاه دانشگاه شهید بهشتی

 

آدرس و مسیر دسترسی از پایانه شرق

 • مترو تهرانپارس (دسترسی از طریق پایانه تاکسی ) – به سمت صادقیه – تعویض خط در ایستگاه امام خمینی به سمت تجریش – ایستگاه تجریش – تاکسی دانشگاه شهید بهشتی

 

 • بی آر تی خط ۱ به سمت میدان آزادی – ایستگاه توحید – تعویض خط به سمت پایانه افشار – پایانه افشار – اتوبوس خط پابانه افشار میدان ولنجک – ایستگاه دانشگاه شهید بهشتی

آدرس و مسیر دسترسی از میدان راه آهن

 • مترو میدان راه آهن – به سمت قائم – تعویض خط در ایستگاه شهید بهشتی به سمت تجریش – ایستگاه تجریش – تاکسی داشنگاه شهید بهشتی
 • سامانه اتوبوس تند رو (بی آر تی) راه آهن-تجریش – ایستگاه تجریش – تاکسی دانشگاه شهید بهشتی

 

 

آدرس و مسیر رسیدن به دانشگاه

آدرس و مسیر دسترسی از پایانه جنوب

 • مترو پایانه جنوب به سمت تجریش – ایستگاه امام خمینی – تعویض خط – خط ۲ به سمت فرهنگسرا– ایستگاه دانشگاه علم و صنعت
 • سامانه اتوبوس های تندرو (بی آر تی) – خط ۸ پایانه خاوران – خط ۳ به سمت دانشگاه علم و صنعت

مسیر دسترسی از پایانه غرب (میدان آزادی)

 • مترو میدان آزادی به سمت کلاهدوز – تعویض خط در ایستگاه شادمان به سمت فرهنگسرا – ایستگاه دانشگاه علم و صنعت
 • مترو میدان آزادی به سمت کلاهدوز – تعویض خط در ایستگاه دروازه شمیران به سمت فرهنگسرا – ایستگاه دانشگاه علم و صنعت
 • سامانه اتوبوس تندرو – خط ۱ به سمت تهرانپارس – ایستگاه آیت – تعویض خط به سمت دانشگاه علم و صنعت

دسترسی از پایانه شرق

 • مترو تهرانپارس (دسترسی از طریق پایانه تاکسی ) – به سمت صادقیه – ایستگاه دانشگاه علم و صنعت
 • سامانه اتوبوس تندرو – خط ۱ به سمت آزادی – ایستگاه آیت – تعویض خط به سمت دانشگاه علم و صنعت

دسترسی از میدان راه آهن

 • مترو میدان راه آهن به سمت قائم – تعویض خط در ایستگاه تئاتر شهر به سمت کلاهدوز – تعویض خط در ایستگاه دروازه شمیران به سمت فرهنگسرا – ایستگاه دانشگاه علم و صنعت
 • سامانه اتوبوس تند رو (بی آر تی) راه آهن-تجریش – تعویض خط در ایستگاه تئاتر شهر به سمت تهرانپارس – تعویض خط در ایستگاه آیت به سمت دانشگاه علم و صنعت

 

 

آدرس و مسیر رسیدن به دانشگاه

پلی تکنیک ( دانشگاه امیرکبیر)

مسیر دسترسی از پایانه جنوب

 • مترو پایانه جنوب به سمت تجریش – ایستگاه دروازه دولت – تعویض خط – خط ۴ به سمت ارم سبز – ایستگاه تئاتر شهر – ۳۰۰ متر به سمت شمال
 • بی آر تی خط ۴ (پایانه جنوب – پارک وی) – ایستگاه توحید – تعویض خط به سمت تهرانپارس – ایستگاه چهارراه ولیعصر – ۳۰۰ متر به سمت شمال

 

مسیر دسترسی از پایانه غرب (میدان آزادی)

 • مترو پایانه آزادی به سمت کلاهدوز- ایستگاه تئاتر شهر – ۳۰۰ متر به سمت شمال
 • سامانه اتوبوس تندورو (بی آر تی) خط ۱ به سمت تهرانپارس – ایستگاه چهارراه ولیعصر – ۳۰۰ متر به سمت شمال

 

مسیر دسترسی از پایانه شرق

 • سامانه اتوبوس تندورو (بی آر تی) خط ۱ به سمت آزادی – ایستگاه چهارراه ولیعصر – ۳۰۰ متر به سمت شمال
 • مترو تهرانپارس (دسترسی از طریق پایانه تاکسی ) – به سمت صادقیه – تعویض خط در ایستگاه دروازه شمیران به سمت ارم سبز- ایستگاه تئاتر شهر – ۳۰۰ متر به سمت شمال

 

مسیر دسترسی از میدان راه آهن

 • مترو میدان راه آهن – به سمت قائم – ایستگاه تئاتر شهر– ۳۰۰ متر به سمت شمال
 • بی آر تی خط میدان راه آهن تجریش – ایستگاه دمشق

 

 

آدرس و مسیر رسیدن به دانشگاه

دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده های مدیریت، روانشناسی و علوم اجتماعی دانشگاه تهران

مسیر دسترسی از پایانه جنوب

 • بی آر تی خط ۴ (پایانه جنوب – پارک وی) – ایستگاه کوی نصر (پل گیشا)

 

مسیر دسترسی از پایانه غرب (میدان آزادی)

 • بی آر تی خط ۱ به سمت تهران پارس – ایستگاه توحید – تعویض خط به سمت پایانه افشار (پارک وی) – ایستگاه کوی نصر (پل گیشا)

مسیر دسترسی از پایانه شرق

 • سامانه اتوبوس تندورو (بی آر تی) خط ۱ به سمت آزادی – ایستگاه توحید – تعویض خط به سمت پایانه افشار (پارک وی) – ایستگاه کوی نصر (پل گیشا)

مسیر دسترسی از میدان راه آهن

 • پایانه اتوبوسرانی معین – خط شهرک والفجر – ایستگاه پل گیشا (بیمارستان شریعتی)

 

 

آدرس و مسیر رسیدن به دانشگاه

دانشگاه علامه طباطبایی

 

مسیر دسترسی از پایانه جنوب

 

 • مترو ترمینال جنوب به سمت تجریش – تعویض خط در ایستگاه امام خمینی – خط ۲ به سمت صادقیه – ایستگاه صادقیه – پایانه اتوبوسرانی – اتویوس های دهکده المپیک – ایستگاه دانشگاه علامه طباطبایی
 • میدان انقلاب – اتوبوس های میدان صنعت – میدان صنعت – اتوبوس های کوهسار – ایستگاه داشنگاه علامه طباطبایی

 

مسیر دسترسی از پایانه غرب (میدان آزادی)

 

4 نظرات
 1. پریساامدادی می گوید

  چقد خوب ومفید بود،ممنون از شما

 2. مرادی می گوید

  سلام
  تشکر عالی بود

 3. علی می گوید

  مسیرها از پایانه بیهقی؟

 4. فاطمه یزدان پناه می گوید

  سلام. خیلی خوب بود اما کاش دانشکده های دیگه رو هم میزدید. من باید فردا برم دانشکده فیزیک دانشگاه تهران اما نمیدونم چجوری؟؟

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.