مرور برچسب

fMRI

تنهایی و تکنولوژی

◼️تکنولوژی MRI و fMRIبرای بیان رابطه تنهایی و تکنولوژی باید توضیح داد، دستگاه تصویربرداری با رزونانس مغناطیسی(MRI) از یک میدان مغناطیسی‌(به جای اشعه X) برای اسکن تصاویر از بدن استفاده می‌کند. اسکنر MRI یک دستگاه توخالی‌ست به همراه یک تخت،