مرور برچسب

مذهبی

شعور جنسی از منظر قرآن کریم

آیا می‌دانستید تقریبا همه‌ی حیوانات جهان فقط برای تولید مثل فعالیت جنسی دارند و از میان همه‌ی آنها تنها انسان است که به دلایل متفاوتی ارتباط جنسی برقرار می‌کند؟ قرآن کریم می‌فرماید: زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ألشَهَواتِ مِن ألنِسَآءِ - برای…

جهش تولید از منظر قرآن کریم

تلاش مضاعف تنها منجر به شکوفایی اقتصادی نمی‌گردد بلکه در فرهنگ و تمدن و نظامات اخلاقی و تربیتی حتما مؤثر خواهد بود. لازمه‌ی پیشرفت اقتصادی تصرف در طبیعت است و لازمه‌ی تصرف در طبیعت، تلاش مضاعف است و در برابر این تلاش، تنبلی وجود دارد که…

ظلّ حق یکتاست

من از کودکی عاشقت بوده‌ام... هنگام مُهر کردن و اتمام مجالس سوگ، حسن ختام مراسم، دعای ظهورت که زیر لب زمزمه می‌کردیم؛ ورد زبانم شده بود با همان آوایی که در دبستان شهید محمد معراجی یکصدا صبح‌ها سرصف می‌خواندیم. اینک دوازده سال

رعایت حقوق شهروندی در منظر قرآن کریم

از منظر قرآن کریم دوری از تعالیم توحیدی و موظف نبودن به آداب معروف إجتماعی و عدم إیجاد حس مسئولیت پذیری در خردسالی و نبودن ضمانت إجرایی قوی در مواقع مورد لزوم و فقدان روحیه‌ی کار جمعی، در بروز إختلالات رفتار جمعی و حقوق شهروندی مؤثر است.