مرور برچسب

تحقیق کمی

روش‌های تحقیق در پایان‌نامه (کمی و کیفی)

تحقیق و پژوهش در پایان نامه ارشد در واقع هر پایان‌نامه مجموعه‌ ای از تلاش‌های هدفمند پژوهشگری است جهت دستیابی به پاسخ یک پرسش کلیدی یا راه حل جهت حل یک مسئله. با توجه به اینکه این پرسش‌ها و مسئله‌ها می‌توانند دارای ماهیت گوناگونی باشند،…

نکاتی در مورد نگارش پایان نامه (فصل سوم)

فصل سوم پایان‌نامه را می‌توان راحت‌ترین اما اصلی‌ترین بخش پایان نامه دانست. در فصل سوم پایان‌نامه پژوهشگر با توجه به اطلاعاتی که در فصل دوم کسب کرده است، طرح اصلی و روش کار خویش را انتخاب نموده و از این پس تمام افعال خویش در مورد اجرای…