مرور برچسب

امور آموزشی

مهار استرس MRI

مهار استرس MRI از این جهت اهمیت دارد که امروزه انسان‌ها با بسیاری از عوامل استرس‌زا در ارتباط هستند. یکی از این عوامل اقدامات بیمارستانی است که می‌تواند واکنش غیرضروری ایجاد کند، واکنشی که می‌تواند بر روی انسان تأثیر منفی بگذارد. از

شرکت سهامی و ویژگی‌های آن

ماهیت شرکت سهامی شرکت سهامی طبق تعریف قانون تجارت ایران، شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده است و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن‌ها است. تقسیم سرمایه به سهام در شرکت سهامی و بر طبق همین تقسیم، محدود بودن

دادخواست چیست؟

دادخواست یکی از برگ‌های قضایی در دادگاه است و در واقع شکوائیه‌ای است که به مراجع قضایی به صورت نوشتاری یا گفتاری عرضه می‌شود. هنگامی که دادخواستی داریم باید آن را در برگ‌های چاپی مخصوص بنام برگه دادخواست بعمل آوریم. دادخواست باید به زبان…