مرور برچسب

آزمون استخدامی

منابع عمومی مورد نیاز آزمون‌های استخدامی

منابع مورد نیاز آزمون‌های زندگی، از کلیدی ترین عوامل موفقیت یا شکست در آن آزمون هاست؛ آزمون های استخدامی نیز از این امر مستثنی نیستند، بلکه حتی توجه به منابع (منابع عمومی مورد نیاز آزمون‌های استخدامی) این طبقه از آزمون ها به مراتب حیاتی تر…

نوع سوالات آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور

آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور، از جمله آزمون های استخدامی پرطرفدار است. سوالات آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور، معمولاً در دو بخش «عمومی» و «تخصصی» دسته بندی می شوند. مواد آزمون عمومی 1 - فناوری اطلاعات (مهارت…

انواع آزمون استخدامی

یکی از راه های جذب در بازار کار، شرکت در آزمون های استخدامی است. تقریباً تمام جذب در دستگاه های دولتی از این راه صورت می گیرد. همچنین شرکت ها و سازمان های بزرگ نیز نیروی انسانی مورد نیاز خود را به واسطه آزمون استخدامی شناسایی می کنند.…