روش تحقیق

0

روش تحقیق

مجموعه ای از

قواعد، ابزار و راه های معتبر و نظام یافته

برای بررسی واقعیت‌ها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات

است.

  • ذکر تمامی اجزای ضروری روش کار به طور خلاصه

– نوع مطالعه

– شيوه  انتخاب سوژه ها

_ روشهای نمونه گيری

_ اندازه گيري‌ها

_ ابزار و مواد مورد استفاده

_ بيان روش‌های آماری و روش پرداخت داده ها

_ ذکر ملاحظات اخلاقی

قسمت مواد و روش‌ها در مقاله باید به طور تخصصی و با جزئیات کامل مطرح شود. به نحوی که محققان دیگر نیز بتوانند آن را انجام دهند.

یک اشتباه شایع در این قسمت، بیان نشدن برخی جزئیات ضروری است که خواننده را از درک صحیح روش انجام مطالعه باز می‌ دارد، بنابراین قرار دادن خود به جای خواننده در این قسمت نیز بسیار مفید خواهد بود.

شرکت ‌هایی که محصولات آن‌ها مورد استفاده قرار گرفته به طور خلاصه باید لیست شوند.

در تصویر پایین، شیوه انتخاب روش تحقیق ترسیم شده است. در روش تحقیق کمی، بر اساس نوع متغیرها و روش اقدام، روش نهایی تحقیق خود را انتخاب خواهید کرد.

روش کیفی معمولاً برای تحقیقاتی انتخاب می شود که پیشینه کمتری پیرامون آن ها وجود دارد. روش آمیخته، به ترکیب روش تحقیق کمی و کیفی گفته می شود.

 روش تحقیق

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.