املاح و مواد معدنی مورد نیاز بدن و عوارض کمبود آن‌ها

مقدمه بدن به چه نوع مواد معدنی نیاز دارد و مواد غذایی تامین کننده‌ی این مواد چه هستند؟ در صورت کمبود مواد معدنی چه اتفاقی در بدن می‌افتد. در این مقاله ابتدا نگاهی به این عناصر و مواد غذایی تامین کننده‌ی آن خواهیم داشت؛ سپس درباره‌ی

ما خلیفه ی خداییم…

ما خلیفه ی خداییم. مثل خدا باشیم. قابل دسترس در همه جا و همه گاه. آنکه خدا را از زندگیش سانسور کند همیشه دچار خود سانسوری خواهد بود. خدا از آن کس که روزهایش بیهوده می گذرد، نمی گذرد. بیهوده گفته اند تنها «صداست» که می