شعور جنسی از منظر قرآن کریم

آیا می‌دانستید تقریبا همه‌ی حیوانات جهان فقط برای تولید مثل فعالیت جنسی دارند و از میان همه‌ی آنها تنها انسان است که به دلایل متفاوتی ارتباط جنسی برقرار می‌کند؟ قرآن کریم می‌فرماید: زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ألشَهَواتِ مِن ألنِسَآءِ - برای…

جهش تولید از منظر قرآن کریم

تلاش مضاعف تنها منجر به شکوفایی اقتصادی نمی‌گردد بلکه در فرهنگ و تمدن و نظامات اخلاقی و تربیتی حتما مؤثر خواهد بود. لازمه‌ی پیشرفت اقتصادی تصرف در طبیعت است و لازمه‌ی تصرف در طبیعت، تلاش مضاعف است و در برابر این تلاش، تنبلی وجود دارد که…

رعایت حقوق شهروندی در منظر قرآن کریم

از منظر قرآن کریم دوری از تعالیم توحیدی و موظف نبودن به آداب معروف إجتماعی و عدم إیجاد حس مسئولیت پذیری در خردسالی و نبودن ضمانت إجرایی قوی در مواقع مورد لزوم و فقدان روحیه‌ی کار جمعی، در بروز إختلالات رفتار جمعی و حقوق شهروندی مؤثر است.

وجه تسمیه روز قیامت به “یوم ألقیامة”

رؤیت با چشم در قیامت هرگز محقق نمی‌گردد، بلکه نوعی إدراک حضوری و شعور ذاتی است که سبب إطلاع و إشراف إنسان به تمام أجزای حقایق هستی می‌گردد. با وجود عدم حضور خورشید و أمثال خورشید در قیامت، همه چیز برای إنسان مثل "روز" روشن است... لذا تعبیر…