چالش داریم چه چالشی!!!

چالش داریم چه چالشی!!! اولین و مهم‌ترین چالش و مشکلی که اکثر انجمن‌های علمی دانشگاهی با آن روبه‌رو هستند، نوپا بودن این انجمن‌ها و تجربه کم اعضا است. در بسیاری از دانشگاه های ایران تشکلی به نام انجمن علمی وجود ندارد. درصورتی‌ که بودجه این…

انجمن های علمی دانشجویی به منزله موتور محرک دانشگاه ها

انجمن علمی دانشجویی چیست:  به دسته ای از دانشجویان گفته می شود که برای هدف مشخصی تلاش می کنند. تشکیل انجمن از امور اصولی و اساسی هر صنفی است که در دانشگاه ها برای تقویت بنیه علمی دانشجویان و بهره گیری از خلاقیت آن ها در توسعه علمی حوزه…