مروری بر زبان انگلیسی ( حروف تعریف)

0

حروف تعریف _ بخش دوم

در ادامه مطالب آموزشی در خصوص زبان انگلیسی به کاربرد حروف تعریف a , an و the به اسامی غیر قابل شمارش می‌پردازیم.

an برای شمارش اسامی قابل شمارش به کار می‌رود و معنی یک می‌دهد.

a برای شمارش اسامی قابل شمارش و به معنی یک است.

اما تقاوت این دو در یک چیز است:

an در اسامی به کار می‌رود که با یکی از حروف صدادار i، a، o، e، در ابتدای آن ‌شروع شده باشد.

حرف the نیز برای کلماتی که منظور خاص و مشخص است به کار می‌رود. مانند کتابی خاص و مشخص، سیب مشخص و … مانند:

کتاب رو بده به من (منظور کتاب مشخصی است): give me the book

اسامی غیر قابل شمارش مفرد و اسامی قابل شمارش جمع در مفاهیم کلی حرف تعریف the نمی‌گیرند اما در مفاهیم محدود با the همراه می‌شوند.

مثال : زندگی سخت است. Life is hard

بتهوون زندگی دشواری داشت. The life of Beethoven was hard

طلا فلز گرانقیمتی است. Gold is a precious metal

طلایی که در انگشتر شماست با ارزش است. The gold in your ring is valuable

۵ – اسامی غیر قابل شمارش مفرد مثل اسم جنس، نمی‌توانند a , an بگیرند اما با توجه به مفهوم می‌توانند the, some, any بگیرند.

مثال : مقداری چوب در آتش بریز. Put some wood on the fire

عده ای از بچه ها سریع یاد می‌‌گیرند. (اینجا منظور همه بچه ها نیستند.)

Some children learn very quickly

۶ – اسامی مربوط به علوم و فنون جدید و اسامی حیوانات با The مفهوم کلی می‌یابند و به آن طبقه یا گروه دلالت می‌کنند. مثال :

من از موبایل متنفرم. I hate the mobile

نهنگ یک پستاندار است نه یک ماهی. ( منظور نسل نهنگ است )

The whale is a mammal, not a fish

۷ – برای اسامی که بوسیله یک جمله یا یک عبارت معرفی می‌شوند the بکار می‌رود.

مثال : مردی که می‌شناسید. The man you know

کسانی که دیدید. The people you saw

کتابی که خریدید. The book you bought

برای مطالعه مطالب آموزشی پیشین کلیک کنید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.