ما خلیفه ی خداییم…

0

ما خلیفه ی خداییم.

مثل خدا باشیم.

قابل دسترس در همه جا و همه گاه.

آنکه خدا را از زندگیش سانسور کند همیشه دچار خود سانسوری خواهد بود.

خدا از آن کس که روزهایش بیهوده می گذرد، نمی گذرد.

بیهوده گفته اند تنها «صداست» که می ماند، تنها «خداست» که می ماند .

روزی که خدا همه چیز را قسمت کرد، خود را به خوبان بخشید.

برای اثبات کوری کافیست که انسان چشم های نگران خدا را نبیند!

شکسته های دلت را به بازار خدا ببر، خدا، خود بهای شکسته دلان است. به چشم های خود دروغ نگوییم، خدا دیدنی است.

چشم هایی که خدا را نبینند، دو گودال مخوفند که بر صورت انسان دهن باز کرده اند. امروز از دیروز به مرگ نزدیک تریم به خدا چطور؟ اگر از خدا بپرسید کیستی؟ در جواب «ما» را معرفی خواهد کرد! ما بهترین معرف خداییم، آیا اگر از ما بپرسند کیستی؟ خدا را معرفی خواهیم کرد؟ وقتی خدا هست هیچ دلیلی برای ناامیدی نیست.

آسمان، چشم آبی خداست، نگران همیشه ی من و تو. خداوند سند آسمان را به نام کسانی که در زمین خانه ندارند امضا کرده است. خدایا پَستی دنیا و ناپایداری روزگار را همیشه در نظرم جلوه گرساز تا فریب زرق و برق عالم خاکی مرا از یاد تو دور نکند.


دیوانه و دلبسته ی اقبال خودت باش
سرگرم خودت، عاشق احوال خودت باش
یک لحظه نخور حسرت آن را که نداری
راضی به همین چند قلم مال خودت باش
دنبال کسی باش که دنبال تو باشد
این گونه اگر نیست به دنبال خودت باش
پرواز قشنگ است ولی به غم و منت
منت نکش از غیرو پر و بال خودت باش
صد سال اگر زنده بمانی گذرانی
پس شاکر هر لحظه و هر سال خودت باش

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.