لزوم سازماندهی مناسب انجمن علمی دانشجویی

0

انجمن علمی دانشجویی یک تشکل دانشجویی داوطلبانه و غیر انتفاعی است؛ اما آیا این بدان معنی است که انجمن های علمی به سازماندهی و ساختار منسجم احتیاجی ندارند ؟

نه! سخت در اشتباهیم اگر اینگونه بیاندیشیم. چرا که همین انجمن های علمی دانشجویی گاه اقدام به برگزاری برنامه های علمی می کنند که گردش مالی آن میلیون ها تومان می باشد. بعضی انجمن های علمی بیش از ۱۰۰ نفر عضو دارند و در طول یک سال ده ها برنامه علمی برگزار می کنند .

پس بهتر است در اولین مرحله فکر اینکه این تشکل کاملا دانشجویی و باری به هر جهت می باشد از ذهن خود بیرون کنیم ، چرا که اگر چه این تشکل دانشجویی است اما یک تشکل دانشجویی حرفه ای به شمار می رود.

انجمن علمي به مثابه سازماني است با تشكيلاتي خاص خود، با اين تفاوت كه عضويت در اين سازمان داوطلبانه است و ديگر آنكه پويايي اين سازمان علمي بيش از هر سازمان ديگري است.  به همين سبب مي بايست تا با اين مجموعه با استفاده از اصول و قواعد صحيح سازماندهي و مديريت اعضاي انجمن برخورد كنيد.

 

فرایند سازماندهی چیست ؟

سازماندهی، فرایندی است که طی آن تقسیم کار میان افراد وگروه های کاری و هماهنگی میان آنان ، به منظور کسب اهداف صورت می گیرد .

 

 سازماندهی اقتضایی

در بحث های مربوط به مدیریت، نوعی از مدیریت با عنوان مدیریت اقتضایی شناخته می شود که عبارت است از مدیریت بر اساس شرایطی که سازمان و محیط ایجاد کرده اند .

می توان در بحث مربوط به انجمن های علمی دانشجویی بحث سازماندهی اقتضایی را مطرح کنیم، بدین صورت که از یک سو با توجه به تفاوت رشته های مختلفی که انجمن های علمی آن ها را پوشش می دهند و این تفاوت رشته به خودی خود می تواند سبب تفاوت کارکردهای انجمن علمی و نوع روحیه افراد باشد، و از سوی دیگر با توجه به تفاوت دانشگاه ها از حیث وسعت و امکانات دانشگاه، هر انجمن به طریقی می تواند سازماندهی شود و به بیان ساده تر نمی توان نسخه یکسانی برای چگونگی سازماندهی تمام انجمن ها پیچید.

  

لزوم تدوين آیين نامه داخلي انجمن علمی

اگرچه آئين نامه انجمن هاي علمي دانشجويي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري بسياري از موارد مربوط به چگونگي عملكرد انجمن هاي علمي را مشخص كرده است، اما لازم است تا براي مشخص كردن مواردي بنا به اقتضاي رشته و دانشگاهي كه انجمن علمي در آن واقع است، نسبت به تدوين آئين نامه داخلي براي انجمن هاي علمي دانشجويي دانشكده خود اقدام كنيد.

به ياد داشته باشيد آئين نامه داخلي شما نبايد مغاير با آیين نامه انجمن های علمی دانشجویی وزارت علوم باشد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.