شیوه ورود به دانشگاه !

0
بعضی ها برای ورود به دانشگاه از راه آن وارد نمی شوند و تلاش بیهود ای می کنند! در این انیمیشن کوتاه، نوع تلاش این افراد به تصویر کشیده شده است.

پشت کنکوری

این روزها ورود به دانشگاه واقعاً کار سختی نیست! اگر مقایسه کنید با زمانی که یک و نیم میلیون نفر می خواستند وارد دانشگاه شوند و فقط پانصدهزار نفر وارد می شدند!
پشت کنکوری، اصطلاح آن روزها بود. یعنی فرد کنکور می داد و اصلاً قبول نمی شد! کجایش واقعاً مهم نبود. این روزها کافیست شما فقط در کنکور ثبت نام کنید و حتی به جلسه آزمون نروید. آنگاه از شما دعوت می شود تا انتخاب رشته کنید!!!
البته فقط وارد شدن در دانشگاه مهم نیست. ماندن در آن هم مهم است! مثلاً اینکه مشروط نشوید. اصلاً هم اینطور فکر نکنید مشروطی متعلق به دیگران است! شما هم حواس تان را جمع نکنید ممکن است مشروط و اخراج شوید!

دانشگاه خوب تلاش می خواهد!

نکته بعدی هم این است که ورود به یک دانشگاه خوب، تلاش خوب می خواهد! نمی شود که بهترین دانشگاه و بهترین رشته را با کمترین تلاش قبول شوید. آنطور بخواهید تلاش کنید می شود مثل همین ویدئو که دیدید! از راهش بروید. بیراهه جواب نمی دهد!

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.