اصطلاحات مربوط به شبه جرم، خطای مدنی و جبران خسارت

0

THE LAW OF TORTS

حقوق مسئولیت مدنی

۱- مسئولیت مدنی یا همان شبه جرم در واقع یک خطای مدنی است و در انگلیسی به آن Torts گفته می‌شود. مثال در این متن تعریف مسئولیت مدنی آمده است:

In law, the breach of legal duty of care which leads to liability is called torts

در واقع این جمله را می‌توان اینطور معنی کرد که در حقوق، نقض وظیفه احتیاط که به مسئولیت منجر می‌شود، شبه جرم (مسئولیت مدنی) نامیده می‌شود.

۲- خطای مدنی یا همان Civil wrong

مرتکب شونده خطای مدنی، مسئول است و باید خساراتی که به طرف مقابل وارد شده است را جبران کند. همانطور که در این جمله نیز ذکر شده است:

Anyone committing a civil wrong is liable for damage

معنی جمله: کسی که مرتکب خطای محض می‌شود مسئول پرداخت خسارت است.

۳- خسارت یا ضرر Harm

Damage means harm or loss

در این جمله که خیلی واضح خسارت را ضرر یا زیان دانسته، می‌توان به عنوان یک قاعده کلی نتیجه گرفت که در موردی که شخص از جانب دیگری متحمل زیان شده، یک دعوای مسئولیت مدنی بابت آن خسارت اقامه شود.

۴- مقصر یا Tort feasor

Tort feasor is a person who acts dishonestly or illegally

معنی جمله: فرد مقصر (مرتکب شبه جرم) شخصی است که از روی نادرستی و بطور غیر قانونی عمل می‌کند.

۵- جبران خسارت یا Compensation

When someone has committed a criminal offence that caused personal injury, loss or damage and he has been convicted for this offence, the court make a compensation order

در این جمله گفته شده، وقتی فردی به دلیل ارتکاب عمل مجرمانه‌ای (شبه جرم) موجب ورود صدمه، ضرر یا خسارت به دیگری شود و به این دلیل محکوم گردد، دادگاه با صدور رای مبنی بر دستور پرداخت، این خسارت جبران می‌شود.

برای مطالعه سایر مطالب مرتبط با این موضوع کلیک کنید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.