ارث و حقوق مربوط به آن (قسمت اول)

0

ارث در لغت :

ترکه و اموالی که از متوفی باقی می‌ماند.

ارث در اصطلاح حقوقی :

انتقال قهری مالکیت اموال متوفی پس از فوت به وراث او است.

مثال : بند ۴ ماده ۱۴۰ قانون مدنی, ارث را در همین مفهوم اصطلاحی به عنوان یکی از اسباب تملک بر شمرده است.

متوفی, “مورث” نامیده می شود و کسی که ارث می برد “وارث” و اموال و دارایی به جا مانده از متوفی, “ترکه” نامیده می شود.

چه کسانی ارث می‌برند؟ به عبارتی چه کسانی وارث محسوب می‌شوند؟

برای پاسخ به این پرسش باید بدانیم که موجبات ارث چیست؟ موجب ارث منشاء یا سبب انتقال قهری اموال متوفی است. به عبارتی دیگر موجب ارث رابطه‌ای است بین دو شخص که در اثر فوت یکی، دیگری قهراً ارث می‌برد. این رابطه قرابت (خویشاوندی) نامیده می‌شود. پس موجب ارث، خویشاوندی است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.