آیا گرفتن مهریه بعد از ازدواج مجدد، امکان پذیر است؟

0

مهریه دین است

مهریه چه از نوع عندامطالبه باشد یعنی هر زمان زوجه بخواهد باید به او پرداخت شود یا عندالاستطاعه یعنی در صورت استطاعت مالی مرد مهریه پرداخت می‌شود، یک نوع دین است که اصطلاحا” بر ذمه مرد است. در دوران زندگی مشترک زن بر طبق قانون مالک تمام مهر است و می‌تواند حتی اگر دوشیزه باشد تمام مهریه را تقاضا کند و فقط در زمان طلاق است که مهریه زن باکره نصف می‌شود.

اما بر طبق ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده در هنگام طلاق از هر نوع که باشد چه به درخواست زن یا درخواست مرد و یا طلاق توافقی، دادگاه موظف است که تکلیف مهر را در دادنامه (رای) مشخص کند. اگر با وجود وقوع طلاق، مرد باید چیزی از مهر را بپردازد؛ ازدواج مجدد زن مانع دریافت مهریه ازدواج قبلی او نخواهد بود.(برگرفته از یادداشت‌های مژگان صفری)

به بیان ساده‌تر اگر طلاق بصورت توافقی باشد و زوجین توافق کنند که نصف مهریه از سوی زوجه بخشیده شود و مابقی مهریه هر ماه یک سکه پرداخت شود. اما بعد از ثبت طلاق و گذشتن ایام عده، زوجه ازدواج کند این ازدواج مجدد مطلقا مانع دریافت مهریه ازدواج قبلی نیست.

در قانون حمایت خانواده ذکر شده است که ثبت طلاق موکول به تادیه حقوق مالی زوجه است. طلاق در صورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم به، نیز ثبت می‌شود. در هر حال، هر گاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می‌تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام نماید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.