مرور برچسب

پژوهش

تحقیق و مقدمات لازم برای انجام آن (قسمت دوم)

یکی از مشکلاتی که پیش روی جامعه دانشجویی ما وجود دارد  عدم آگاهی کافی از مقدمات لازم قبل از انجام تحقیق مانند کنترل نکردن یک ماده در حین نگهداری که معمولاً باعث به تأخیر افتادن یک کار تحقیقاتی می‌شود می‌باشد در مقاله قبلی  چند مورد از…

فرایند پژوهش علمی

در فرایند پژوهش علمی ، می توان 12 گام به شرح ذیل تعریف کرد: 1- انتخاب موضوع تحقیق 2- بیان مساله 3- پیشینه تحقیق 4- بیان گزاره‌های مساله (هدف/ فرضیه/سوال) 5- مشخص کردن متغیرها و مقیاس سنجش آنها 6- تعیین ابزار اندازه گیری…