وبلاگ سازمان بین المللی دانشگاهیان
بعد از ارسال مقاله

بعد از ارسال مقاله

افرادی که تجربه ارسال مقاله جهت چاپ را دارند می‌دانند که بعد از ارسال مقاله و داوری آن توسط مجله، ایمیلی دریافت خواهند کرد که بسته به شرایط مقاله و مجله، با یکی از این چند حالت  ممکن است روبرو شوند.

حالت اول : ریجک در همان ابتدا.

در این مورد مقاله ارسالی شما اصلا برای داور ارسال نشده و ادیتور اصلی مجله که مقاله شما را دریافت کرده است، در همان نگاه اول، آب پاکی را روی دستان شما ریخته! و با این کار نشان داده است که مقاله شما هرچند عالی اما دارای ایرادات اصولی و اولیه است. این حالت معمولا در همان روزهای نخست بعد از ارسال مقاله پیش می‌آید. میتوانید با کیک بر روی این لینک دلایل ریجکت شدن مقالات را بررسی نماییند.

حالت دوم : پذیرش قطعی !

 

اگر تکلیف پنج تا از مقاله های ارسالی شما در همان ابتدای ارسال  اینگونه شد، مطمئن باشید جایزه نوبل در راه است !

حالت سوم : نیاز به اصلاحات جزئی دارد.

 

و البته هنوز هم عنوان نشده که پذیرفته شده است. در این حالت علاوه بر امید بیم هم وجود دارد چرا که احتمال ریجکت هم داریم!

حالت چهار: نیاز به اصلاحات اساسی

 

 درصد زیادی از نویسندگان مقالات در همان مرحله نخست، با این حالت مواجه می‌شوند.

حالت پنجم: ریجکت کامل بعد از داوری

اما برویم به سراغ اینکه اگر نامه داور را در حالتی دریافت کردیم که مقاله ریجکت نشده بود و نیازمند یکسری اصلاحات جزئی یا کلی بود چه باید کرد؟

در همان ابتدای کار پس از مطالعه متن میل چند نکته مهم را باید بدانید و رعایت کنید

۱- آرامش خود را حفظ کنیدو بر اعصاب خود مسلط باشید.
۲- کامنت های داوران را با دقت و چندین بار بخوانید.
۳- از حداقل یکی دیگر از همکاران مقاله بخواهید که او نیز کامنت های داوران را بخواند.
۴- از یک نفر یا چند نفر دیگر که در تیم همکاران مقاله نیستند و ترجیحا هم رشته ای هم هستند بخواهید تا به عنوان نفر سوم و بی ظرف کامنت های داوران را بخوانند.
۵- یک استراحت کوتاه و یک روزه به خود بدهید.
۶- سپس در روز بعد، جدولی از کامنت های داوران تهیه کنید. البته با جزئیات کامل در مورد تمام مواردی که داوران ذکر کرده کردند، حتی موارد ساده !
 جهت مطالع

روابط عمومی سازمان بین المللی دانشگاهیان

اضافه کردن نظر